2019 Art Show Gallery

Thomas deDecker

Ajo Mountains, AZ

Oil 15 x 24 inches $1,450